Download de ClubOnline app uit de stores
clubonline sur le playstore   clubonline sur l'appstore

De app is gratis! Zodat het altijd zo is, bepaalt u zelf hoeveel ondersteuning u krijgt!

We rekenen op uw participatieve steun om de applicatie te financieren en te verbeteren. Dit komt iedereen ten goede!


1,25 EUR an/speler Kosten van het jaar

Uw bijdrage wordt gebruikt ter dekking

  • serverkosten
  • back-upkosten
  • de meldingen
  • applicatieplatform kosten
Geven

2,5 EUR /an/membre Verbetering

Uw bijdrage wordt gebruikt ter dekking

  • jaarlijkse vergoedingen
  • + correctie en ondersteuning ontwikkelingskosten
Geven

5 EUR /an/membre Nieuwe functies

Uw bijdrage wordt gebruikt ter dekking

  • jaarlijkse vergoedingen
  • + correctie en ondersteuning ontwikkelingskosten
  • + je financiert nieuwe functies en vertalingen. Dankjewel!
Geven